Status: Completed

Server time: 22.11.2019 06:51

Tender card #16-A2-2019
Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach – Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri ul. Čárskeho v Košiciach

Information

ID of tender
5281
Name of content of tender
Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach – Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri ul. Čárskeho v Košiciach
Tender ref. no.
16-A2-2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
38 177,52 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je ,,Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ v zmysle spracovaného realizačného projektu ( Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia) a platného stavebného povolenia ( príloha č. 6 – Kópia stavebného povolenia ). Výstavbou predmetného objektu sa vytvorí konečná hladina horného úseku koryta Mlynského náhonu, v ktorom úseku sa plánuje realizovať biologické čistenie vody v náhone pomocou koreňového systému v roku 2020.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
24.10.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Documents