Status: Cancelled

Server time: 22.11.2019 06:22

Tender card #066/2019/VO-§117
Hlavná 59, Košice Veľká sála Historickej radnice Oprava - prečalúnenie sedadiel v hľadisku

Information

ID of tender
5280
Name of content of tender
Hlavná 59, Košice Veľká sála Historickej radnice Oprava - prečalúnenie sedadiel v hľadisku
Tender ref. no.
066/2019/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 400,00 EUR
Main CPV
50850000-8 - Repair and maintenance services of furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena sedadiel v hľadisku objektu Veľkej sály Historickej radnice na ulici Hlavná 59 v Košiciach. Jestvujúce sedadlá sú značne poškodené ich oprava – prečalúnenie je nevyhnutné. Jedná sa o opravu – prečalúnenie 310ks sedadiel.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Úspešnému uchádzačovi bude daná objednávka na realizáciu prác - služby.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Porembova
gabriela.porembova@bpmk.sk
+421 557871310

Documents