Status: Cancelled

Server time: 22.11.2019 05:41

Tender card #2730/2019
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste ZH

Information

ID of tender
5275
Name of content of tender
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste ZH
Tender ref. no.
2730/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 552,00 EUR
Main CPV
45236110-4 - Flatwork for sports fields
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s demontážou pôvodného a dodaním a výmenou nového umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku.
Rozmery multifunkčného ihriska sú 33m x 18m. Nový povrch bude tvoriť multifunkčný vysoko kvalitný certifikovaný umelý trávnik - vlákno polyetylénové, výška vlákna 20 mm, jemnosť vlákna Dtex – 8 800, hustota vpichov 27 297 /m2, fibrilovaná páska, výplň - kremičitý piesok sušený 27 kg/m2 s čiarovaním na tri druhy športu (futbal, volejbal, basketbal), celková hmotnosť trávnika je 2 278 g/m2. Súčasťou dodávky je aj podlepovacia páska, doprava trávnika a piesku, manipulácia, zapracovanie piesku do trávnika.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
29.10.2019 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents